O nas

loro RUSSKIJ dom

Stowarzyszenie Russkij dom (poprzednia nazwa „Rosyjski dom”) od 2010 roku jest beneficjentem europejskich programów, związanych z edukacją dorosłych.

W latach 2010-2014 był to program Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, kiedy organizacje partnerskie z 10 krajów Unii Europejskiej  zrealizowali projekt „E-toile”. Był to cykl szkoleń skierowanych do instruktorów/trenerów oraz lektorów języka rosyjskiego w 10 krajach europejskich. Był to również program stażu dla dorosłych, którzy uczą się języka rosyjskiego.

Od roku 2015 realizujemy projekty w Akcji 1 Mobilność edukacyjna w programie europejskim Erasmus +, który wspiera kraje uczestniczące w programie w zakresie wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz  promowania idei uczenia się przez całe życie.

Na tej stronie umieściliśmy zbiór autorskich opracowań, stworzonych w trakcie realizacji trzech projektów europejskich w latach 2012/2014, 2015-2016 i 2016-2017, związanych z edukacją dorosłych w programach Grundtvig i  Erasmus +.