Erasmus+ 2016/2017 „Ucz się z nami”

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Nazwa projektu:  „Ucz się z nami/ mobilny transfer wiedzy”  :

Nowy cykl mobilności był kontynuacja pracy nad tworzeniem i opracowaniem innowacyjnego uniwersalnego produktu w postaci cyklu scenariuszy zajęć z języka obcego w wielokulturowych grupach dorosłych słuchaczy z aktywnym wykorzystaniem elementu wielokulturowości.

Powstałe materiały  uwzględniły doświadczenie w nauczaniu kilku krajów UE, ponieważ każdy kraj UE posiada swój własny system w dziedzinie „long life learning”. W trakcie realizacji wyjazdów kontynuowaliśmy współpracę z dobrze nam znanymi Partnerami, których poznaliśmy przy realizacji poprzednich projektów w latach 2012-2016. Trzy kolejne organizacji pomogły nam przetestować nasze autorskie opracowania pod względem ich uniwersalności, z wykorzystaniem również doświadczenia Partnerów przy nauce języków obcych w grupach słuchaczy, pochodzących z różnych krajów. Praca lektorów w takich grupach wymagała od nauczyciela szczególnych kompetencji interpersonalnych, zastosowania różnorodnych technik pracy, użycia niestandardowych środków glottodydaktycznych oraz  narzędzi pedagogicznych. Praca w grupach wielokulturowych wymaga od lektora/nauczyciela zmiany własnego podejścia do systemu nauczania. Dla osiągnięcia lepszych wyników nauczyciel musi przejść na pozycje nauczyciel-koordynator i przesunąć ciężar procesu dydaktycznego na grupę dorosłych uczniów, wykorzystując ich własny potencjał. W roku 2015-2016 zrealizowaliśmy trzy mobilności do partnerów bezpośrednio zajmującymi się edukacją dorosłych w grupach wielokulturowych (Cypr, Wielka Brytania, Holandia). Kolejnym etapem w latach 2016–2017  były dwie mobilności do partnerów z dwóch krajów – Francja i Irlandia w celu przeprowadzenia kursów doszkalających/szkoleń. Tym razem zmieniliśmy formule kursów: szkolenia odbyły się w organizacjach, zrzeszających kadry edukacyjne systemu ustawicznego w swoim regionie i zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla w/w kadry. Dwudniowe szkolenia przeprowadziliśmy w Association Russie-Aquitaine, Francja (X/2016) i w Association of Teachers of Russian, Irlandia (VI/2017). Mobilności miały na celu zaprezentowanie naszego podejścia w tworzeniu scenariuszy lekcji i sprawdzenie odzewu koleżeńskiego oraz dodanie uwag do materiałów, które później zostały przekazane im jako gotowy materiał metodyczny. Program szkoleniowy zawierał:

  • – Warsztaty dla lektorów
  • –  Lekcje pokazowe, gdzie uczestnicy odgrywali role uczniów/dorosłych słuchaczy
  • –  Dyskusje panelowe

Odbyła się również mobilność typu „job shadowing”, związana z naszym celem i mającą istotne znaczenia dla naszego produktu – wyjazd grupy trenerów do Uniwersytetu Hogskolan Dalarna, Szwecja (IV/2017).

Uniwersytet Dalarna jest liderem nowoczesnej edukacji w systemie otwartym w Szwecji (czyli nieodpłatnym, dostępnym do każdego niezależnie od wyksztalcenia, wieku, kraju pochodzenia itp.). Nauka języków obcych odbywa się również za pośrednictwem ich własnej platformy e-learningowej. Ten wyjazd pomógł uwzględnić w naszych materiałach wykorzystanie nowoczesnych techniki,  nowoczesnych środków, pokazał zupełnie inną ról nauczyciela w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy ze strony różnorodnych pod każdym względem odbiorców z wykorzystaniem możliwości Internetu.

Osiągnięte rezultaty: „twarde”:

  •  udział w mobilnościach szkoleniowych – 51 uczestników szkoleń z 35 organizacji partnerskich ze Szwecji, Francji i Irlandii.
  • udział w mobilności „job shadowing” – 3 trenera naszej organizacji zdobyli nową wiedze, umiejętności, inspiracje dla dalszej pracy nad nowym materiałem dydaktycznym;
  • kadra edukacyjna w 4 organizacjach zdobyła nowe umiejętności, które przyczynią się do poprawy ich sytuacji zawodowej;
  • 4 organizacji mogą wykorzystać szanse na zwiększenie liczby osób chętnych do zdobywania wiedzy i kontynuacji procesu edukacyjnego.
  • zbiór materiałów stworzonych w czasie realizacji mobilności.

„miękkie”:

  • nasza organizacja zajmuje się wdrożeniem wypracowanej wspólnie metodologii, co pozwala na zwiększenie jakości usług, podwyższenie poziomu kreatywności słuchaczy i lektorów, poprawę komunikacji w grupach dorosłych, budowę porozumienia w grupach mieszanych, wzrost samooceny słuchaczy, wzrost pewności siebie i zdolności adaptacyjnych kursantów.

Korzyści długoterminowe:

dla naszej organizacji: zwiększanie zasięgu swoich działań edukacyjnych, dalsze partnerstwo z uczestnikami mobilności (efektem tych mobilności stało nasze partnerstwo w projekcie strategicznym w Akcji 2 na lata 2017-2019, gdzie koordynatorem jest partner z Francji Association Russie-Aquitaine), budowanie nowych kontaktów, wzrost rozpoznawalności organizacji, wprowadzenie do oferty możliwości e-learningu.

Dla organizacji partnerskich: inspiracja w tworzeniu nowych programów, dostęp do innowacyjnej wiedzy, współpraca międzynarodowa, wzrost kompetencji, umacnianie pozycji na rynku usług edukacyjnych, szerszy zasięg działania.

Dla odbiorców usług edukacyjnych: wyrównanie szans dla osób pochodzących z innych krajów i mających różny poziom wyksztalcenia, przyspieszenie procesu nauczania i wykorzystanie własnego potencjału kulturowego.

Mobilności wspierały partnerstwo pomiędzy uniwersytetami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy, promocji wielokulturowości i wymian dobrych praktyk.

Konspekty i scenariuszy zajęć przeprowadzonych trenerami naszego Stowarzyszenia w ramach projektu „Ucz się z nami/ mobilny transfer wiedzy”  :

1 Francja warsztat_2016_cz1 efekt_prijomy_scenariusz

2 Francja warsztat_2016_cz2 razminka_scenariusz

3_FRANCJA Hand_out_Mastier_klass_1 _2016_efekt_prijomy

4 Francja Hand_out_Mastier_klass_2_2016_razminka

5 SZWECJA_GRAMATYKA_scenariusz

6 SZWECJA_MÓWIENIE_scenariusz

7 SZWECJA_SEKWENCYJNOŚĆ_scenariusz

8 IRLANDIA_SEKWENCYJNOŚĆ_konspekt_scenariusz

9 Irlandia_gramatyka_rozdawajki

10 IRLANDIA_GRAMATYKA_konspekt

11 Iralndia_sekwen_rozdawajki

12 Iralndia_cele_rozdawajki

 

 

Reklamy