Grundtvig 2012/2014 E-toile

Projekt Partnerski 2012-1-FR1-GRU06-35638 2 „E-toile”

E-toile – to był Projekt mobilnego/objazdowego szkolenia skierowanego do instruktorów/trenerów oraz lektorów języka rosyjskiego w krajach europejskich. Był to również program stażu dla dorosłych, którzy uczą się języka rosyjskiego.

To było wielostronne partnerstwo, które miało na celu wprowadzenie w życie nowego charakteru objazdowych/mobilnych szkoleń/programów edukacyjnych, opartych na pedagogice aktywnej współpracy, dynamizacji wiedzy i umiejętności oraz wymianie najlepszych praktyk.

Projekt, zbudowany jako „trasa edukacyjna”, składał się z kilku etapów i został zrealizowany w 10 krajach partnerskich. Projekt stworzył nauczycielom oraz studentom możliwość skorzystania ze spójnej i strukturyzowanej nauki w zakresie nowych treści. W trakcie trwania tego projektu nauczycieli mieli możliwość zaktualizować swoją wiedzę.

Proces szkolenia, składający się z dwóch modułów – jeden dla nauczycieli i instruktorów, drugi dla studentów, zapewnił dostęp do szerokiego zakresu kompetencji międzynarodowego zespołu doświadczonych trenerów, którzy są liderami w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego w Europie.

W trakcie realizacji projektu zespół „E-toile” próbował zrozumieć, w jaki sposób koncepcja edukacji mobilnej, wdrożona w praktyce, może zmienić realia pedagogiczne i zaktualizować istniejące praktyki szkoleniowe.

Refleksja ta pobudzała do obserwacji i przeanalizowania wartości edukacyjnej tego konceptu zarówno na poziomie merytorycznym, jak również na poziomie poglądów pedagogicznych oraz opinii ekspertów w dziedzinie edukacji.

Projekt w liczbach:

– 10 spotkań międzynarodowych, w tym:

  •  7 warsztatów i seminariów dla lektorów
  •  3 – staży/szkolenia językowe dla słuchaczy (Haga, Mediolan i Falun)

– 100 mobilności/wyjazdów dla lektorów i 40 – dla studentów, z czego 20 – dodatkowych mobilności dla wykładowców (Francja, Polska, Węgry).

– 234 uczestników spotkań międzynarodowych

– 11 otwartych lekcji i warsztatów pokazowych z udziałom studentów z 10 krajów.

– 4 wycieczki edukacyjne, 3 quizy, 2 gry dydaktyczne

– 23 prelekcji trenerów

– 11 informacji prasowych

– 3 ankiety

– 10 publikacji w prasie lokalnej (w językach krajów partnerskich) i prasie rosyjskojęzycznej, wydawanej w Polsce i Rosji.

Wyniki osiągnięte:

  • – Koncepcja mobilnego/objazdowego szkolenia, rozwinięta i opisana jako „trasa edukacyjna”, oraz jej wdrożenie poprzez konkretny program działania;
  • – syntetyczny opis modelu mobilnego/objazdowego szkolenia jako „trasy edukacyjnej”
  • – program edukacyjny, składający się z 4 modułów
  • – „skarbonka metodyczna” – zbiór materiałów dydaktycznych (prezentacie w programie PowerPoint, opracowania warsztatów i scenariuszy lekcji otwartych, quizy itd.)
  • – uruchomienie platformy internetowej http://e-toile.russchool.eu, za pomocą której były rozpowszechniane rezultaty projektu oraz i która służyła miejscem do wymiany pomysłów.

 

Kornilceva_ARTYKUL_OBRAZ_Politika_2014

Projet etoile Pologne_RU

Sosnowski_Jezyki Obce_Gruntdvig

prijomy_KIPR

GRUNDTVIG Scenarij_Piosenka_Budapeszt_08.06.2013

 

Reklamy